• Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography

 • DOBRODOŠLI  PROJEKTOR d.o.o. – Studio za konzervaciju, projektovanje i konsalting iz Tivta, prvo je preduzeće u Crnoj Gori registrovano za bavljenje arhitektonskom konzervacijom – proučavanjem, zaštitom i obnovom istorijskog arhitektonskog nasljeđa. Naš cilj je da se nasljeđem bavimo na savremen i naučno utemeljen način. Znanje smo sticali na najboljim evropskim školama za konzervaciju kao što su Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Bolonji, ICCROM (Međunarodni centar za proučavanje i zaštitu kulturnih dobara) u Rimu, a od 2008. godine primjenjujemo ga radeći na obnovi istorijske arhitekture u Boki Kotorskoj i šire. Naša edukacija i dalje traje …

  Projektor - Trg Magnolija
  Projektor - Orijenska 7

  AKTUELNOSTI  Dana 11.05.2020. PROJEKTOR tim je završio radove na drugoj fazi čišćenja i restauracije bedema Starog grada u Budvi - link treba da bude vezan sa tekstom iz REFERENCE.


  Od 18-20.11.2016. godine članovi PROJEKTOR tima učestvovali su na Radionici o upotrebi krečnih maltera, koja je održana u Kotoru u organizaciji Headley Trust-a i u okviru projekta Tradicionalni materijali i tehnike gradnje u Boki Kotorskoj. Cilj projekta bio je podizanje svijesti i informisanosti o primjeni tradicionalnih graditeljskih tehnika u konzervaciji, dok je PROJEKTOR prezentovao primjere iz prakse koji se tiču upotrebe maltera u očuvanju istorijskih građevina.


  20. septembra 2013. članovi PROJEKTOR-a su učestvovali na manifestaciji “PARK(ING) day” na Kotorskoj rivi u organizaciji NVO EXPEDITIO.
  www.expeditio.org


  Od decembra 2012. godine PROJEKTOR je postao član klastera TIVAT INŽENJERING. Udruživanjem sa sličnim lokalnim preduzećima stvorili smo preduslov za efikasnije pružanje šireg spektra usluga.


  Septembra 2012. članovi PROJEKTOR-a učestvovali su na dvonedjeljnom konzervatorskom kampu u albanskom gradu Djirokastri u organizaciji Kulturnog nasljeđa bez granica.