• Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography

 • TURSKA KULA, TREBESIN


  TURSKA KULA, TREBESIN  Godina: 

  2012


  Kompleks turske kule nalazi se u hercegnovskom selu Trebesin. Kompleks čini kula i ostaci ogradnog zida. Kula pripada objektima odbrambene arhitekture turkog perioda i imala je ulogu kontrole puteva u zaleđu Herceg Novog.
  Projektom je predviđeno da se kula obnovi uz minimalne intervencije. Radovi na obnovi su u toku.