• Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography

 • KOMPLEKS DABINOVIC, LJUTA


  KOMPLEKS DABINOVIC, LJUTA  Godina: 

  2013


  Istorijski kompleks nalazi se u priobalnom nizu kuća u naselju Ljuta, kod Kotora. Izgradila je poznata pomorska porodica Dabinović, a prvi put se pominje u austrijskom katastru iz 1837.g. Kompleks čine palata, pomoćni objekat i nadzemna bistijerna. Palata svojim položajem u naselju i na imanju, i okružena raskošnim vrtom, ima karakter renesansne vile. Sačuvano je parterno vrtno uređenje, bunar, vegetacija, profilisani elementi prozora i vrata, i dr.
  Projektom je predviđeno da se kompleks obnovi uz minimalne intervencije i opremi za savremeni život. Radovi na obnovi kompleksa su u toku.