• Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography

 • KOMPLEKS PALATE SMEKJA, PERAST


  KOMPLEKS PALATE SMEKJA, PERAST  Godina: 

  2008


  Kompleks palata Smekja nalazi se u centralnom priobalnom dijelu Perasta. Kompleks čine dva krila palate: starije, barokna palata izgrađena 1764. godine i mlađe, započeto 1764., a završena 1936. godine. Dio komplesa je i barokna crkva sv. Marka. Palata Smekja najveća je i jedna od najljepših palata Perasta. Njenoj ljepoti naročito doprinose istaknut položaj na ovali mora, prostorni sklop, vezni trakt sa mlađim krilom, terasa u nivou prvog sprata, dekoracija kamenih okvira prozora i vrata, kao i činjenica da su sve fasade izrađene od korčulanskog kamena.
  Predmet projekta bio je sanacija i konzervacija fasada i krova starijeg krila palate.

  Urbanističko rješenje prostora hale „Jadran“

  Predmet ovog istraživanja je rekonstrukcija prostora na kome se danas nalazi hala konfekcije „Jadran Perast“ i mogućnosti njegovog adekvatnog korišćenja i uređenja nakon rušenja hale.
  Glavni cilj je da se putem istraživanja istorijske građe, analiza i prostornih odnosa Perasta predloži rješenje rekonstrukcije ovog prostora, sa ciljem ponovnog uspostavljanja njegovih izvornih vrijednosti.