• Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography

 • CRKVA SV ANDRIJE, KRIMOVICA


  CRKVA SV ANDRIJE, KRIMOVICA  Godina: 

  2011


  Crkva se nalazi u selu Krimovica, u Donjem Grblju. Izgrađena je na istaknutom položaju koje predstavlja kultno mjesto tokom više od 2000 godina. Tu su nađeni ostaci ilirskog tumula i rimskog objekta sa mozaikom, koji je uklopljen u pod sadašnje crkve. U zemljotresu 1979. godine crkva je znatno oštećena.
  Projektom je predviđeno da se crkva u potpunosti obnovi uz rekonstrukciju obrušenih zidova i djelova građevine koristeći tradicionalne tehnike i originalni materijal koji je sačuvan u neposrednoj blizini crkve. Radovi na obnovi crkve su u toku.