• Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography

 • KAPELA SV. TROJSTVA, STOLIV


  KAPELA SV. TROJSTVA, STOLIV  Godina: 

  2012


  Kapela se nalazi na samoj obali mora na lokalitetu koji je od davnina poznat pod nazivom Trojstvo. Danas se nalazi u okviru privatnog posjeda koje čine kuće za odmor sa vrtovima. Ovo je mala jednobrodna građevina zasvedena kamenim svodom i pokrivena dvovodnim krovom od kamenih ploča. Pretpostavlja se da je izgrađena tokom XV vijeka. Na unutrašnjim zidovima kapele sačuvani su ostaci izuzetno vrijedne fresko dekoracije.
  Kapela je obnovljena uz minimalne intervencije, a njena autentičnost je očuvana u najvećoj mogućoj mjeri.