• Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography

 • KOMPLEKS DABINOVIĆ-KOKOT, DOBROTA


  KOMPLEKS DABINOVIĆ-KOKOT, DOBROTA  Godina: 

  2013


  Ova palata nalazi se u prvom redu kuća uz more u Dobroti i predstavlja jednu od najljepših palata sa baroknim karakteristikama u Boki Kotorskoj. Izgradio je čuveni dobrotski trgovac i pomorac Đuro Dabinović zvani Kokot na osnovu projekta koji je, sudeći po stilu, mogao da izradi neki od venecijanskih arhitekata. Predanje kaže da je postojao i drveni model palate, koji nije sačuvan.
  Raskošna palata čija je glavna fasada izrađena od korčulanskog kamena, predstavlja mlađu fazu šireg kompleksa koji čine još dva starija objekta i nadzemna bistijerna. Cilj projekta obnove je da se autentičnost palate i kompleksa očuva uz minimalne intervencije i prilagodi za savremenu namjenu.