• Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography


 • KLIJENTI

   

   

     PROJEKTOR ima klijente i partnere među državnim institucijama, lokalnim samoupravama i privatnim kompanijama, kao što su:

   

   

   

   

  INSTITUCIJE

   

   

   

   

   

   

   

  British Council

   

   

   

   

   

   

   

  Uprava za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore

   

   

   

   

   

   

   

  Kancelarija Evropske Unije u CG

   

   

   

   

   

   

   

  Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora

   

   

   

   

   

   

   

  Opština Tivat

   

   

   

   

   

   

   

  Kotorska Biskupija

   

   

   

   

   

   

   

  KOMPANIJE

   

   

   

   

   

   

   

  Porto Montenegro

   

   

   

   

   

   

   

  Marina Village

   

   

   

   

   

   

   

  Svjetska banka