• Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography

 • INFO

  KAKO OBNOVITI STARU KUĆU?


  Korak 1:

  Prikupljanje dokumentacije za početak izrade projekta:


  • List nepokretnosti (iz Katastra)
  • Kopija plana (iz Katastra)
  • Izvod iz DUP-a (građanski biro - Sekretarijat za urbanizam)
  • Konzervatorski uslovi (Uprava za zaštitu kulturnih dobara - bivši Zavod za zaštitu spomenika kulture)
  • Urbanističko - tehnički uslovi (građanski biro - Sekretarijat za urbanizam)
  * okvirni vremenski rok: 30 - 60 dana
  Korak 2:

  Izrada projektne dokumentacije:


  • Geodetska podloga
  • Projekat zatečenog stanja
  • Glavni projekat rekonstrukcije
  * okvirni vremenski rok: 2 - 6 mjeseci
  Korak 3:

  Podnošenje dokumentacije za dobijanje građevinske dozvole


  • Glavni projekat rekonstrukcije (u 3 štampana primerka i 7 cd-a)
  • Revizija glavnog projekta (za stambene objekte preko 500 m² i poslovne objekte)
  • Protivpožarni elaborat (sa revizijom i saglasnošću MUP-a)
  • Saglasnost na projekat Uprave za zaštitu kulturnih dobara
  Korak 4:

  Potrebna plaćanja za dobijanje građevinske dozvole


  • Saglasnost JP Vodovoda i kanalizacije
  • Naknada za regionalni vodovod
  • Naknada za komunalno opremanje (Direkcija za izgradnju i uređenje grada Kotora)
  * okvirni vremenski rok: 15 - 30 dana
  Korak 5:

  IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE!


  * Okvirni vremenski rok od predaje dokumentacije do dobijanja dozvole: 30 - 60 dana


   

  AKTUELNOSTI


  20. septembra 2013. članovi PROJEKTOR-a su učestvovali na manifestaciji “PARK(ING) day” na Kotorskoj rivi u organizaciji NVO EXPEDITIO.
  www.expeditio.org

  Od decembra 2012. godine PROJEKTOR je postao član klastera TIVAT INŽENJERING. Udruživanjem sa sličnim lokalnim preduzećima stvorili smo preduslov za efikasnije pružanje šireg spektra usluga.

  Septembra 2012. članovi PROJEKTOR-a učestvovali su na dvonedjeljnom konzervatorskom kampu u albanskom gradu Djirokastri u organizaciji Kulturnog nasljeđa bez granica.


  LINKOVI


  www.expeditio.org
  www.seeheritage.org
  www.opus5.fr
  www.privrednakomora.me