• Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography

 • Juvelirnica, Stari grad Kotor


  Juvelirnica, Stari grad Kotor  Godina: 

  2017


  Dio objekta sa anagrafskim br. 368 u Starom gradu u Kotoru predstavlja poslovni prostor u blizini hotela Vardar koji je uređen kao prodavnica nakita.


  Najstariji dijelovi same građevine vezuju se za 15. vijek i kasnu gotiku, dok je na osnovu arhivske građe utvrđeno da su krajem 19. vijeka nadograđene tri etaže iznad prizemlja objekta. Prilikom pristupanja projektu izvršeno je istraživanje originalnih arhitektonskih elemenata ispod malterne obloge unutrašnjosti poslovnog prostora putem otvaranja 7 sondi, na osnovu čega su utvrđeni izvorni materijali i tehnika gradnje zidova i svoda. Na fasadama objekta uočena je gotička tehnika slaganja kamenih blokova, dok takođe postoje tragovi zazidanih i ostaci otvora iz istog perioda.


  Cilj adaptacije predmetnog dijela objekta br. 368 bila je prezentacija graditeljskih slojeva iz 15. vijeka u najvećoj mogućoj mjeri, uz uklanjanje sloja maltera sa zidova unutrašnjosti poslovnog prostora, dok je za fasade bio predviđen konzervatorski tretman čišćenja kamenih površina.


  PROJEKTOR je izradio konzervatorski projekat i rukovodio konzervatorskim radovima.