• Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography

 • Crkva sv. Vićencija, Škaljari


  Crkva sv. Vićencija, Škaljari  Godina: 

  2020


  Crkva sv. Vićencija u Škaljarima predstavlja reprezentativan objekat sakralne arhitekture 19. vijeka koju je podigao Trifun Zifra i zaštićeno je kulturno dobro. Crkva je bila dio stambenog kompleksa porodice Zifra, koji je uključivao ljetnjikovac koji je danas u ruševnom stanju, dugu šetnu stazu pod odrinom koja je vodila od kuće do morske obale, crkvu i vrtove. Do danas je od svega sačuvana samo crkva koja se nalazi u teškom stanju.


  Glavna fasada crkve zidana je pravilnim kamenim blokovima od korčulanskog kamena, a ukrašena je gotičkim prozorima, kamenom rozetom i ulaznim portalom bogato ukrašenim reljefom. Pored ovih otvora za koje se pretpostavlja da izvorno potiču sa nekog starijeg sakralnog objekta, na glavnoj fasadi značajno je i prisustvo spolije u vidu simbola koji se povezuje sa bratovštinom bičevalaca sv. Križa.
  Unutrašnjost crkve podjeljena je pilastrima i lukovima na tri traveja sa kalotastim svodovima. Značajni su i ostaci grobnice ispred oltarskog prostora, originalnog popločanja od đuričkog kamena u formi dijagonalnog šah polja, ostaci drvene horske galerije, ostaci kamene oltarske pregrade i oltara. Raskošni mermerni oltar sa četiri skulpture anđela predstavljao je najznačajniji dio enterijera crkve, a bio je donešen iz crkve Gospe od anđela u Starom gradu Kotoru kad je ona izgubila sakralnu funkciju. Danas se čuva u Crkvi sv. Nikole u Perastu.


  Uprkos značajnim oštećenjima nastalim u toku zemljotresa 1979. godine, korpus objekta je očuvan, ali statički značajno ugrožen.
  Tokom 2019 i 2020. godine, PROJEKTOR je izvršio konzervatorska, arhivska i arhitektonska istraživanja crkve i stambenog kompleksa porodic Zifra i na osnovu nalaza izradio konzervatorski projekat rekonstrukcije crkve. Intervencije su podjeljene u 2 faze: u prvoj fazi predviđena je hitna intervencija koja ima za cilj da spriječi dalju degradaciju i urušavanje crkve, dok je u drugoj fazi predviđena njena komplektna rekonstrukcija i restauracija nedostajućih elemenata.


  Predložene konzervatorske mjere tiču se ojačavanja temelja, rekonstrukcije lukova i svodova, kao i restauracije kamenih i malterisanih površina, rekonstrukcije horske galerije i oltara, ali i uređenja ulaznog platoa sa stepeništem i okolnog prostora crkve.