• Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography

 • Utvrđenje Mamula, Herceg Novi


  Utvrđenje Mamula, Herceg Novi  Godina: 

  2014


  (2014 - 2021) Utvrđenje Mamula nalazi se na ostrvu Lastavica u Opštini Herceg Novi, predstavlja jednu od najstarijih austro-ugarskih fortifikacija u Boki Kotorskoj i zakonom zaštićeno je kulturno dobro. Tvrđava je građena u periodu između 1850. i 1854. godine, kao jedno od tri utvrđenja na samom ulazu u zaliv. Mamula je dio složenog fortifikacionog sistema pod nazivom Tvrđava Boka, a radovima na izgradnji je rukovodio general Lazar Mamula, u čiju čast je utvrđenje 1865. godine i dobilo današnje ime.

   
  Utvrđenje predstavlja složenu graditeljsku cjelinu koju čine dvospratna kružna kula, uzdignuti centralni plato, visoki spoljašnji bedem okružen rovom, kao i kasnije dograđena merzerska (Mörser) baterija sa osmatračnicama.
  Razvitkom artiljerijskih tehnika i izumom dalekodometnog topa tipa Mörser u drugoj polovini 19. vijeka došlo je do prve i jedine značajne dogradnje utvrđenja.


  PROJEKTOR je uključen u ovaj projekat od 2014. godine, kada je izvršeno gedetsko i tehničko snimanje utvrđenja, istraživanje istorijske dokumentacije i izrađen Konzervatorski projekat rekonstukcije.  Prilikom arhivskog istraživanja fonda Ratnog Arhiva u Beču, pronađena je značajna građa u vidu tehničkih planova predmetne tvrđave.


  Na osnovu uvida na terenu i tehničkog snimanja objekta, ustanovljeno je da je utvrđenje pretrpjelo najviše oštećenja usljed višedecenijske zapuštenosti. Konzervatorskim projektom je predviđeno je očuvanje i prezentacija svih faza gradnje utvrđenja, očuvanje njegove autentičnosti i integriteta koji uključuju njegovu jedinstvenu arhitekturu, položaj i usklađenost sa morfologijom ostrva, ali i memorijalne vrijednosti vezane za njegovo korišćenje kao zatvora u toku Prvog i Drugog Svjetskog rata.