• Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography

 • Stepenište Bogorodičinog hrama, Prčanj


  Stepenište Bogorodičinog hrama, Prčanj  Godina: 

  2021


  Monumentalno pristupno stepenište koje predstavlja dio kompleksa crkve Rođenja Blažene Djevice Marije na Prčanju izgrađeno je 1913. godine prema projektu arhitekte Milana Karlovca. Stepenište je simetrično organizovano duž centralne ose crkve i raščlanjeno je na više stepenišnih krakova i podesta. Na glavnom podestu se nalazi polukružna zidna niša sa skulpturom Hrista Spasitelja. Stepenište se završava na platou na kome se nalazi sama crkva ispred koje su biste ličnost značajnih za istoriju Prčanja i Boke. Stepenište takođe čine i masivni potporni zidovi i ograda od profilisanih stubića – balustera, izrađeni od korčulanskog kamena. Ukupna dužina stepeništa je približno 60 metara.


  Prilikom sječe oboljelih stabala palmi 2020. godine, došlo je do oštećenja dijela prvog stepenišnog kraka. Oštećeni su dio stepenika, dio podesta, a najviše je stradala ograda izrađena od profilisanih stubića – balustrada.


  Cilj konzervatorskog projekta bio je analiza stanja i obnova kako oštećenja nastalih 2020. godine, tako i svih ranijih. Projektom su dokumentovana sva oštećenja, kao i sakupljeni i analizirani svi ulomci stubića i gornjih greda balustrade. Nakon tehničkog snimanje svakog kamenog ulomka i analizom njegove izvorne pozicije, pristupilo se definisanju načina očuvanja postojećih i obnove nedostajućih dijelova oštećene balustrade, uz maksimalno očuvanje originalnog graditeljskog materijala.